मुरघास बनविण्याचे उद्देश

अतिरिक्त हिरव्या वैरणीतील पोषणमूल्य घटकांचे जतन करणे, (टिकविणे) यासाठी हवाबंद (अनअेरोबीक) पध्दतीने वैरण आंबविणे (मुरविणे). हिरव्या वैरणीच्या कमतरतेच्या काळात (हिरव्या…

Continue Reading