मुरघास बनविण्याचे उद्देश

अतिरिक्त हिरव्या वैरणीतील पोषणमूल्य घटकांचे जतन करणे, (टिकविणे) यासाठी हवाबंद (अनअेरोबीक) पध्दतीने वैरण आंबविणे (मुरविणे). हिरव्या वैरणीच्या कमतरतेच्या काळात (हिरव्या…

Continue Reading

मूरघास बनविणे (Silage Making) माहिती

पशुधनाच्या आहारासाठी पारंपारिक पध्दतीने वैरण साठवून आवश्यकतेनुसार पुरविण्यांत येते. धान्य पीक काढल्यानंतर उर्वरीत पिकांचे अवशेष (क्रॅाप रेसीडयू) जसे, ज्वारीचा कडबा,…

Continue Reading