मुरघास पध्दत

मका,ज्वारी,बाजरी,ओट, यशवंत, जयवंत, गिनी इत्यादी एकदल वैरण पिकांत कार्बोदके (पिष्टमय पदार्थ) व शर्कराचे प्रमाण जास्त असते. त्या तुलनेत व्दिदल वैरण…

Continue Reading

मुरघासाचे फायदे

मुरघास हा जनावरांचा पूर्ण चारा, खाण्यास योग्य ठेवणारी एकमेव साठवण पद्धत आहे. मुरघासाला वाळलेल्या चारया पेक्षा कमी जागा लागते म्हणजे…

Continue Reading

मुरघास बनविण्याचे उद्देश

अतिरिक्त हिरव्या वैरणीतील पोषणमूल्य घटकांचे जतन करणे, (टिकविणे) यासाठी हवाबंद (अनअेरोबीक) पध्दतीने वैरण आंबविणे (मुरविणे). हिरव्या वैरणीच्या कमतरतेच्या काळात (हिरव्या…

Continue Reading

मूरघास बनविणे (Silage Making) माहिती

पशुधनाच्या आहारासाठी पारंपारिक पध्दतीने वैरण साठवून आवश्यकतेनुसार पुरविण्यांत येते. धान्य पीक काढल्यानंतर उर्वरीत पिकांचे अवशेष (क्रॅाप रेसीडयू) जसे, ज्वारीचा कडबा,…

Continue Reading

मुरघास म्हणजे काय ?

हिरव्या वैरणीतील उपलब्ध पोषण मूल्य घटकांचे जतन करणेसाठी (हिरव्या वैरणीची प्रत व दर्जा कायम राखण्यासाठी) अतिरिक्त हिरवी वैरण योग्य वेळी…

Continue Reading