मुरघास पध्दत

मका,ज्वारी,बाजरी,ओट, यशवंत, जयवंत, गिनी इत्यादी एकदल वैरण पिकांत कार्बोदके (पिष्टमय पदार्थ) व शर्कराचे प्रमाण जास्त असते. त्या तुलनेत व्दिदल वैरण…

Continue Reading

मूरघास बनविणे (Silage Making) माहिती

पशुधनाच्या आहारासाठी पारंपारिक पध्दतीने वैरण साठवून आवश्यकतेनुसार पुरविण्यांत येते. धान्य पीक काढल्यानंतर उर्वरीत पिकांचे अवशेष (क्रॅाप रेसीडयू) जसे, ज्वारीचा कडबा,…

Continue Reading